Senyalítica

Patrimonial, cultura, turística i interpretativa

Desenvolupament i conceptualització de projectes de senyalització patrimonial, direccional, cultural, turística i interpretativa.

Elaboració de projectes a mida; partint de la detecció de necessitats i possibilitats del client, desenvolupem i analitzem alternatives en l'àmbit tècnic i econòmic i, finalment, un cop validat, executem el projecte definitiu en totes les seves vessants: obra, fabricació, recerca, desenvolupament industrial, creació de continguts, imatge gràfica i instal·lació.

Oferim

Planificació turística, estudi de l'estat de la destinació per a definir propostes de millora en l'estratègia turística, establint objectius a mitjà i llarg termini i definint plans d'actuació a mida. Creació de producte, anàlisi de l'oferta i de les dinàmiques de la demanda per tal de crear o redefinir productes que actuïn com a motivadors per a atraure i fidelitzar els clients.

Màrqueting i promoció

Aplicar estratègies de posicionament de productes, empreses i destinacions turístiques amb l'objectiu de fer arribar el missatge adequat al públic definit.

Internet i noves tecnologies

Suport en l'aplicació de la tecnologia per a millorar la relació amb el client, així com per treure profit de la informació que el turista genera i que ens ajuda a la promoció i comercialització.


Més informació

PDF