Pantalla de leds informatives i videomarcadors esportius

La comunicació més transversal i dinámica

L'eina per a la comunicació més transversal i dinàmica, pantalla ubicada en zones de molta concurrència, idònies per transmetre informació municipal, turística, cultural, campanyes de sensibilització... Incorporen un senzill sistema de gestió de la informació en remot i estan equipades amb la màxima protecció antivandàlica. Pantalla d'alta brillantor per assegurar la seva bona visibilitat a ple sol. Possibilitat de disposar de sonda d'hora, temperat ura ambient, humitat relativa i CO2. Stokatge durant 10 anys dels diferents elements que componen la pantalla. Actualitzacions de programari sense cost. Servei remot gratuït durant la vida útil del producte.


Més informació

PDF