Aparadors interactius

Oficina 24 hores, 365 dies any

Eina que converteix els vidres dels aparadors (sense cambra d'aire) en pantalles tàctils, fent que les oficines i centres d'informació estiguin oberts 24/365. La pantalla protegida per la mateixa estructura de l'edifici fent el punt informatiu 24 hores més antivandàlic del mercat. (Patent sol.200102237) Possibilitat de llençar la pàgina web de l'ens en actualitzar la web s'actualitza immediatament en remot la pantalla, sense necessitat de softwares nous. Monitors d'alta lluminositat (2500 i/o 4000 cd) per ser visibles a ple sol. Inclou sistema de navegació per persones amb cadira de rodes.


Més informació

PDF