Auditoria

Tenim un compromís actiu per reduir l'impacte del transport sobre el medi ambient, oferint tant a les administracions públiques que entenem que han de ser les garants de l'impuls d'aquesta nova mobilitat com a les empreses serveis que contribueixen a millorar la qualitat de l'aire i assolir una mobilitat més sostenible i respectuosa. Segons el Decret 152/2007, totes les organitzacions amb més de 500 treballadors i les instal·lacions amb molts usuaris estan obligades a disposar d'un pla de desplaçament d'empresa (PDE). Els PDE tenen una rellevància especial en administracions, ja que és una actuació que els ajuda a donar exemple de compromís amb una mobilitat més eficient i respectuosa amb el medi ambient. A més, aquests projectes es poden beneficiar de subvencions de fins al 100%.


Més informació

PDF