Autisme i TDAH

Treballem per tal de que les persones amb autisme i TDAH es sentin més còmode, segurs i acompanyats als nostres carrers i als espais públics i comercials de les nostres problacions.

Treballem en el desenvolupament d’un sistema de pictrogrames reconegut per les principals entitats que comercialitzarem sense benefici algun per Gresely i Farré, cedint el marge de les ventes realitzades cada any a una entitat que treballi per la millora de la qualitat de vida d’aquestes persones.


Més informació

Contacta amb nosaltres